• ONZE STRATEGIE

  ONZE STRATEGIE

  Attent Vermogensbeheer richt zich op drie verschillende strategieën, namelijk:
  1) de ‘’Value’’-strategie;
  2) de ‘’Groei’’-strategie en
  3) de ‘’Inkomensgerichte’’-strategie.
  Bij ‘’Value Beleggen’’ wordt belegd in ondergewaardeerde industriële bedrijven met een leidende marktpositie in hun sector. De onderwaardering ontstaat door tijdelijke markt- en/of organisatieproblemen. Een andere oorzaak kan de onbekendheid van het bedrijf zijn bij beleggers. De onderwaardering wordt aangepakt door voorstellen van activistische aandeelhouders aan het bestuur van de betreffende onderneming.
  Bij de ''Groei''-strategie wordt belegd in bedrijven met een groot opwaarts potentieel. Vaak zijn dit nieuwe, innovatieve ondernemingen met een innovatief product.
  Daarnaast wordt voor cliënten die inkomen willen genereren uit hun vermogen de ''Inkomens''-strategie gehanteerd. Hierbij wordt belegd in financieel gezonde industriële ondernemingen met een aantrekkelijk dividendrendement en/of couponrendement. Dividendrendement ontvangt men over aandelen. Couponrendement ontvangt men over obligaties.

 • ONZE AANPAK

  Kiezen voor Attent Vermogensbeheer is kiezen voor een vermogensbeheerder met een visie en beleid, die volledig onafhankelijk en objectief is en uw wensen centraal kan stellen.

  De ontwikkelingen van uw portefeuille kunt u rechtstreeks volgen via onze internetsite. Aan het eind van elk kwartaal ontvangt u een gedetailleerde, maar zeer overzichtelijke, kwartaalrapportage. Op deze rapportage staan duidelijk de rendementen en mutaties in uw portefeuille met bijbehorende kosten en opbrengsten vermeld.

  Minimaal één maal per jaar worden tijdens een persoonlijk onderhoud uw vermogensontwikkeling en uw beleggingsuitgangspunten geëvalueerd en wordt de strategie indien nodig aangepast aan uw persoonlijke omstandigheden.

  De professionals van Attent Vermogensbeheer streven bij het beheer van uw portefeuille naar een optimaal rendement. Dit is echter niet altijd het hoogst haalbare rendement. Iedere belegger is verschillend en heeft een andere interpretatie van risico. Samen met u proberen wij steeds een balans te vinden tussen een optimaal rendement en het te lopen risico.

  De te behalen rendementen en eventuele tussentijdse waardeschommelingen van uw portefeuille worden voor een groot gedeelte bepaald door de keuze van verdeling van het vermogen over verschillende beleggingscategorieën, zoals obligaties, aandelen en vastgoed. Iedere belegger is wettelijk verplicht om aan te geven hoe hij zijn vermogen wenst te verdelen over deze verschillende categorieën. De te maken keuzes zijn vastgelegd binnen een aantal zogenoemde risicoprofielen.

  Vanaf een bedrag van € 150.000,- kan men kiezen om het vermogen door Attent Vermogensbeheer te laten beheren. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit een aantal alternatieven waarbij de belangrijkste criteria onderstaande componenten zijn:

  1. De mate van veiligheid van de hoofdsom
  2. De mate van inkomenszekerheid
  3. De kans op vermogensgroei

  Attent Vermogensbeheer heeft een aantal plannen ontwikkeld die als basis dienen voor (een gedeelte van) uw portefeuille en die in het verleden zowel bij stijgende als bij dalende beurzen hun waarde hebben bewezen.

 • RISICOPROFIELEN

  Voor portefeuilles vanaf € 150.000,- heeft Attent Vermogensbeheer een zestal profielen ontwikkeld, die als basis dienen voor de invulling van uw portefeuille en die in het verleden zowel bij stijgende als bij dalende beurzen hun waarde hebben bewezen.

  Profiel 1

  Bedoeld voor de belegger die een extra hoog direct inkomen wil genereren uit zijn vermogen. De kans op koerswinst is zeer beperkt.

  aandelen 0% - 15%
  vastrentende waarden 85% - 100%
  liquide middelen 0% - 100%

  Profiel 2

  Bedoeld voor de belegger die een hoog direct inkomen wil genereren uit zijn vermogen, de kans op extra koerswinst is beperkt. Een gedeelte van de portefeuille is onderhevig aan koersschommelingen op de aandelenmarkten.

  aandelen 15% - 35%
  vastrentende waarden 65% - 85%
  liquide middelen 0% - 100%

  Profiel 3

  Bedoeld voor de belegger die een combinatie van direct inkomen en de kans op koerswinst op de aandelenmarkten nastreeft. Een gedeelte van de portefeuille is onderhevig aan de koersschommelingen op de aandelenmarkten.

  aandelen 35% - 65%
  vastrentende waarden 35% - 65%
  liquide middelen 0% - 100%

  Profiel 4

  Bedoeld voor de belegger die inzet op de kans op koerswinst als de koersen stijgen op de aandelenmarkten. Een groot gedeelte van de portefeuille is onderhevig aan koersschommelingen op de aandelenmarkten. Er is minder belang bij een direct inkomen.

  aandelen 65% - 85%
  vastrentende waarden 15% - 35%
  liquide middelen 0% - 100%

  Profiel 5

  Bedoeld voor de belegger die inzet op de kans op koerswinst als de koersen stijgen op de aandelenmarkten en geen belang heeft bij direct inkomen uit zijn vermogen. De portefeuille is geheel onderhevig aan koersschommelingen op de aandelenmarkten.

  aandelen 85% - 100%
  vastrentende waarden 0% - 15%
  liquide middelen 0% - 100%

  Profiel 6

  Bedoeld voor de belegger die voornamelijk een hoog dividendrendement wil genereren uit zijn vermogen met een kans op koerswinst. De kapitaalzekerheid is laag. Er wordt de keuze geboden om Europees of Wereldwijd te beleggen.

  Dividend aandelen 85% - 100%
  Vastrentende waarden 0%
  Liquide middelen 0% - 100%